AVG VERKLARING


Marga op ten Berg Interieurontwerp wil bewust omgaan met uw persoonlijke gegevens. Op 25 mei 2018 is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in gegaan. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen.

 

BEWAREN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS

 

Digitaal en op papier bewaart Marga op ten Berg Interieurontwerp foto ’s en ontwerpen van opdrachtgevers en alle informatie met betrekking tot het project per opdrachtgever (port folio) De foto’s en ontwerpen gebruikt Marga op ten Berg Interieurontwerp met toestemming van de opdrachtgever voor publicatie op eigen website en social media. Toestemming hiertoe wordt vastgelegd in de overeenkomst. Alleen Marga op ten Berg heeft toegang tot deze informatie of een daarvoor geautoriseerde persoon. Deze informatie mag alleen met toestemming van u aan derden worden doorgegeven.

 

VERWERKINGSREGISTER

 

De persoonsgegevens die Marga op ten Berg Interieurontwerp opslaat zijn de gegevens die we van u ontvangen :  e-mail, naam, adresgegevens, telefoonnummers. Deze gegevens worden op een veilige wijze bewaard en zijn alleen voor mij toegankelijk. De persoonsgegevens worden gebruikt voor offertes/overeenkomsten, om u te informeren m.b.t. de opdracht en om te factureren. De gegevens worden gedurende de looptijd van het project en nadat foto’s van het project zijn gemaakt  + 6 maanden bewaard.

 

DATALEK

 

Bij een datalek zullen, indien noodzakelijk, belanghebbenden worden gewaarschuwd.

 

PRIVACYVERKLARING

Marga op ten Berg Interieurontwerp respecteert  uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

8 juni 2018